-67%

Trọn Bộ ASROCK Schematic Boardview Giá Rẻ Tốt Nhất 2021

(1 đánh giá của khách hàng)

  • Sơ đồ sửa chữa Mainboard
  • ASRock Schematic Boardview FULL

99.000 VND 300.000 VNDMua hàng số lượng nhiều, cần hổ trợ mua hàng ?
Liên hệ: Zalo 0986997532 hoặc Facebook HIENPC.COM
Lưu ý: Chúng tôi chỉ bán hàng cho các cá nhân, KHÔNG bán cho những tổ chức công ty hoặc doanh nghiệp! Cảm ơn rất nhiều !!!

Trọn Bộ ASROCK Schematic Boardview Giá Rẻ Tốt Nhất 2021

880GMH-U3S3 70-MXGIBO-A02 Rev1.01.fz B85M PRO4_R1.04(70-MXGQ20-A01).fz B85M PRO4 R1.04(70-MXGQ20-A11).fz B85M-HDS_R1.05(60-MXGQG3-D03).fz B85M-HDS R1.05(60-MXGQG3-D04).fz B85M-HDS_R1.05(70-MXGQG0-D01).fz B85M-HDS_R1.05(70-MXGQG2-D01).fz B85M-HDS_ R1.05(70-MXGQG3-D04).fz FM2A55M-DGS R2_R2.01(70-MXGPS0-A02).fz FM2A55M-HD+_R1.03(70-MXGRZO-A02).fz FM2A58+ BTC_R1.02(70-MXGTJ3-A01).fz OC FM2A58M-DG3+_R1.01(70-MXGUSO-A01).fz FM2A58M-DG3+_R1.01(70-MXGUS0-A02.fz FM2A58M-DG3+ _R1.03(70-MXGUS0-C01).fz FM2A88M-HD+ R1.03(70-MXGRX0-A02).fz FM2A88M-HD+ R1.03(70-MXGRX0-A32).fz FM2A88M-HD+ R1.03(70-MXGRX0-A35).fz FM2A88M-HD+ R1.03(70-MXGRX0-A36).fz FM2A88M-HD+ R2 R2.01(60-MXGV13-A01).fz 880GM-LE FX Rev 1.03 (70-MXGL10-B01).fz 880GM-LE 1.02.fz 890FX Deluxe4 Rev 1.03 (70-MXGG90-C13).fz 985GM-GS3 FX_R1.03(70-MXGKLO-B03).fz A55M-HVS r103.pdf FM2A88M-HD+ R2 R2.01(70-MXGV10-A01).fz A55M-VS r100.pdf A68M-ITX R2 R2.00(70-MXB2Q0-A01).fz A78-M1_1.01A(69M225X00A06).fz A78-M1_1.01A(69M225X00A08).fz A78-M1_1.01A(69M225X10A05).fz A78-M1_1.01D (69M225X20D01).fz A88M-G_3,1_R1.02(70-MXB100-B01).fz A88M-ITX_AC R2_R2.00(70-MXB2PO-A01).fz A320M-HDV_1.04(70-MXB3TO-A01).fz A785GM-LE_128M_1.02(70-MXGFKO-B05).fz A790GXH_128M_R1.01(70-MXGAHO-A03).fz FM2A58M-HD+ R2_R2.01(70-MXGV30-A01).fz FM2A88M-HD+ R2_R2.01(60-MXGV13-A01).fz FM2A58M-HD+_R1.03(70-MXGUJO-A01).fz FM2A58M-VG3+ R2_R2.01(70-MXGURO-A01).fz FM2A58M-vG3+ R2_R2.01(70-MXGUR3-A01).fz FM2A68M-DG3+_R1.03(70-MXGWQ0-B11).fz OS FM2A68M-DG3+ _R1.03(70-MXGWQ3-B11).fz FMZA68M-HD+_R1.03(70-MXGXCO-A01).fz FM2A75M PRO4+_R1.03(70-MXGRD0-A02).fz FM2A75M-DGS R2_R2.01(70-MXGPTO-A02).fz FM2A75M-DGS_R1.02(70-MXGMJO-A11).fz FM2A75M-HD+_R1.03(70-MXGRYO-A02).fz FM2A78 PR04+_R1.02(70-MXGT20-A01).fz FM2A78M PRO4+_R1.03(70-MXGT10-A23) (1).fz FM2A78M PRO4+_R1.03(70-MXGT10-A23).fz FM2A78M-HD+ R2_R2.01(70-MXGV20-A01).fz B85M-ITX_R1.03(60-MXGPM0-A01).fz FM2A88M-HD+ R2_R2.01(70-MXGV10-A01).fz B85M-ITX_R1.03(70-MXGPMO-A01).fz B85M-ITX_R1.03(70-MXGPMO-A02).fz B85M-ITX_R1.03(70-MXGPM0-A15).fz B250M PRO4 1.04(70-MXB3CO-C01).FZ B250M-HDV_R1.02(70-MXB3J0-A01).fz B250M-HDV_R1.03(70-MXB3J0-B01).fz B270 EXTREME4_1.03(70-MXB3NO-B03).FZ BYT-T1_ODM_1.02(69M225E40A03).fz DL-Q87M-VPRO_R1.03(70-MXGU00-A01).fz FM2A88M-HD+ R3 R3.03(70-MXB130-A01).fz FM2A88X EXTREME6+_R1.02(70-MXGRUO-A03).fz FM2A88X PRO+ R2_R2.01(70-MXGUXO-A01).fz FM2A88X PRO+_R1.02(70-MXGRPO-A01).fz FM2A88X PRO+_R1.02(70-MXGRP3-A04).fz FM2A88X+ BTC_R1.02(60-MXGTT3-A01).fz FM2A88X+ KILLER_R1.00(70-MXGT60-A01).fz FM2A88X+ KILLER_R1.00(70-MXGT60-A02).fz FM2A88X-ITX+_R1.02(70-MXGRVO-A11).fz G31M-GS R2 R2.04(70-MXGBQ0-C01).fz G31M-S R2_R2.04(70-MXGBPO-C01.fz G31M-VS2 G31M-VS2_1.01(70-MXGE20-A03).fz G41C-GS R2 R2.01(70-MXGU10-A01).fz G41C-GS R2_R2.01(70-MXGU10-A02).fz G41C-GS_R1.02(70-MXGDG0-A03).fz G41C-GS_R1.02(70-MXGDG0-A32).fz G41C-GS_R1.02(70-MXGDG0-A42).fz H61M-DG3_USB3_R1.01(70-MXGNUO-A01).fz H61M-DGS R2_R2.00(70-MXGSQ0-A01).fz H61M-DGS_R1.02(70-MXGLEO-A01).fz AM1B-M REV1.02.fz DN2800MT_ N2800_R1.02(70-PXG150-A02).fz B75 PRO3 R1.02 (70-MXGLVO-A14).FZ B75 PRO3_R1.03(70-MXGLVO-B03).fz B75 PRO3-M_R1.02(60-MXGLWO-B02).fz B75 PRO3-M_R1.02(70-MXGLWO-B13).fz B75M-DGS R2.0_R2.01(70-MXGPYO-A01).fz A B75M-DGS_2.0.pdf B85 PRO4_R1.02(70-MXGQBO-A01).fz B85M PRO3_R1.01(70-MXGV60-A03).fz B85M PRO3_R1.02(70-MXGV60-B01).fz B85M PRO4_R1.04(60-MXGQ20-A02).fz E3C224-4L_R1.05(70-SXG070-A01).fz E3C226D21_R1.01(70-SXG180-B01).fz E3V5 PERF. GAMING_OC_R1.04(70-MXB1Q0-A01).fz EMX-BTX-N_N2930_R1.07(70-PXG2G0-A01).fz EP2C612D16FM_R1.04(70-SXG1YO-B01).fz EP2C612D16NM-2T8R_R1.03(70-SXG2RO-A01).fz EPC602D8A_R1.05(70-SXG1U0-B01).fz EPC612D4U-2T R1.01(70-SXG3ZO-A01).fz F21B J1800_R1.01(70-PPG010-B01).fz FM2A55 PRO+_R1.02(70-MXGRQ0-A01).fz FM2A78M-HD+_R1.03(70-MXGT30-A01).fz FM2A85M-DG3 R2.01(70-MXGQZO-A01).fz FM2A85X PRO R1.01(60-MXGPJO-A03).fz FM2A88M EXTREME4+ R1.03(60-MXGREO-A04).fz FM2A88M EXTREME4+ R1.03(70-MXGRE0-A04).fz FM2A88M EXTREME4+ R2 R2.01(70-MXGUVO-A01).fz FM2A88M+ BTC_R1.02(70-MXGU53-A01).fz H61M-DGS_R1.02(70-MXGLEO-A02).fz H61M-DGS_R1.02(70-MXGLEO-A03).fz H61M-DGS_R1.02(70-MXGLEO-A04).fz H61M-DP3_R1.01(70-MXGQCO-A01).fz H61M-DP3_R1.01(70-MXGQC0-A03).fz H61M-HG4_R1.01(70-MXGR70-A01).fz H61M-VS4_R1.01(70-MXGQTO-A04).fz H61M-XT PLUS R1.02(70-MXGZFO-A01).fz H61TM-ITX_R1.04(70-MXGNC2-A04).fz H77M_R1.05(70-MXGKNO-A05).fz H81 PRO BTC R2_R2.00(70-MXGUPO-A01).fz H81 PRO BTC R2_R2.00(70-MXGUPO-A02).fz H81 PRO BTC_R1.01(70-MXGSPO-A01).fz H81M-DGS R2.00.fz H81M-DGS R2_R2.00(70-MXGSRO-A01).fz H81M-DGS R2_R2.01(70-MXGSRO-B01).fz H81M-DGS R2_R2.01(70-MXGSRO-B02).fz H81M-DGS R2_R2.01(70-MXGSRO-B03).fz H81M-DGS R2_R2.01(70-MXGSR2-B03).fz H81M-DGS R2_R2.01(70-MXGSR3-B01).fz H81M-DGS R2_R2.01(70-MXGSR4-B03).fz H81M-DGS_R1.04(70-MXGS60-A01).fz H81M-DGS_R1.04(70-MXGS60-A02).fz H81M-DGS_R1.04(70-MXGS60-A04).fz H81M-DGS_R1.04(70-MXGS60-A06).fz H81M-DGS_R1.04(70-MXGS62-A01).fz H81M-DGS_R1.04(70-MXGS62-A03).fz H81M-G_R1.01(70-MXGXH0-A02).fz H81M-HDS_R1.05(60-MXGQHO-B11).fz H81M-HDS_R1.05(70-MXGQHO-B01).fz H81M-HDS_R1.05(70-MXGQH0-B11).fz H81M-VG4 R2 R2.01(70-MXGV40-A02).fz H81M-VG4 R2_R2.01(70-MXGV43-A01).fz H81M-VG4 R2_R2.01(70-MXGV43-A02).fz H81M-VG4_R1.00(70-MXGS80-A01).fz H81M-VG4_R1.00(70-MXGS80-A03).fz H81M-VG4_R1.00(70-MXGS80-A04).fz H81M-WW_R1.02(70-MXGVF0-A01).fz H81TM-ITX R2_R2.00(70-MXGVMO-A01).fz H81-X1_1.03(69M224Z50A07).fz H87 PERFORMANCE_R1.04(60-MXGQ30-A01).fz H87 PERFORMANCE_R1.04(70-MXGQ30-A01).fz H87 PERFORMANCE_R1.04(70-MXGQ30-A12).fz H87 PERFORMANCE_R1.04(70-MXGQ30-A13).fz H87 PERFORMANCE_R1.04(70-MXGQ30-A15).fz H87 PRO4 R1.03(70-MXGPA0-A01).fz H87 PRO4_R1.03(70-MXGPA0-A12).fz H87E-ITX AC R1.05 (70-MXGRB0-A01).fz H87M PRO4_R1.04(70-MXGPEO-A01).fz H87M PRO4 R1.04(70-MXGPE0-A11).fz H87M PRO4_R1.04(70-MXGPE2-A01).fz H87M PRO4_R1.05(70-MXGPEO-B04).fz H87-M1_1.03(69M224H00A03).fz H87M-ITX_R1.03(70-MXGPLO-A14).fz H87M-ITX_R1.03(70-MXGPLO-A15).fz H91M-Plus Rev 1.00 (70-MXGWHO-A01).fz H97 ANNIVERSARY_R1.01(70-MXGWC3-A01).fz H97 KILLER_R1.02(70-MXGTX0-A01).fz H97 PERFORMANCE_R1.01(70-MXGTUO-A01).fz H97 PRO4_R1.01(60-MXGUH3-A01).fz H97 PRO4_R1.01(70-MXGUH0-A01).fz H97 PRO4_R1.01(70-MXGUH0-A02).fz H97 PRO4_R1.01(70-MXGUH0-A03).fz H97 PRO4_R1.01(70-MXGUH3-A03).fz H97M ANNIVERSARY_R1.01(70-MXGW40-A01) (1).fz H97M ANNIVERSARY_R1.01(70-MXGW40-A01).fz H97M ANNIVERSARY_R1.01(70-MXGW43-A01).fz H97M_R1.04(70-MXGUB0-A01).fz H110D4-M1_ODM_1.01(69M226Z30A01).fz H110D4-M2_1.00A(69M227Y10A06).fz H110-M1_AR_1.02(69M226750A02).fz H110-M1_ODM_1.02(69M226710A05).fz H110-M1_ODM_1.02(69M226720A06).fz H110M-DGS R2_R2.01(70-MXB340-B01).fz H110M-DGS_ D3_R1.01(70-MXBODO-A01).fz H110M-DVP_ R1.01(70-MXB1S0-A01).fz H110M-DVS R2_R2.00(70-MXB330-A01).fz H110M-DVS R2_R2.01(70-MXB330-B01).fz H110M-GL_D3_R1.01(70-MXGZVO-A01).fz H110M-HDS R1.01(70-MXB150-A01).fz H110M-HDV_R1.02(70-MXGZU0-A01).fz H110M-HDV_R1.02(70-MXGZUO-A02).fz H110M-HDV_R1.02(70-MXGZU0-A03).fz H110M-HDV R1.02(70-MXGZUO-A04).fz H110M-L_R1.01(70-MXBOTO-A01).fz H110M-ITX_AC_R1.00(70-MXB1H0-A01).fz H110M-ITX_D3_R1.01(70-MXGZS0-A01).fz H61M-HG4_R1.01(70-MXGR70-A04).fz H61M-HGS_R1.00(70-MXGKMO-A13).fz H61M-HVGS R1.00(70-MXGIZO-A13).fz H61M-PS 1.01 (70-MXGJX0-A03.fz H61M-PS4_R1.01(70-MXGQU0-A02).fz H61M-S+_R1.01(70-MXGX30-A01).fz H61M-VG4_R1.01(60-MXGQNO-A01).fz H61M-VG4_R1.01(60-MXGQNO-A04).fz H61M-VG4_R1.01(70-MXGQNO-A01).fz H61M-VG4_R1.01(70-MXGQNO-A02).fz H61MV-ITX_1.01 (70-MXGP80-A01).fz H61M-VS_R2.00(70-MXGKH0-A02).fz H61M-VS_R2.00(70-MXGKH0-A13).fz H61M-VS3_1.01(70-MXGNX0-A01).fz H61M-VS3_1.01(70-MXGNX0-A02).fz H61M-VS3_R1.02(70-MXGNX0-B01).fz H61M-VS3_R1.02(70-MXGNX0-B02).fz H61M-VS3_R1.02(70-MXGNX0-B03).fz H61M-VS3_R1.02(70-MXGNX0-B04).fz H61M-VS4_R1.01(60-MXGQTO-A02).fz H61M-VS4 R1.01(70-MXGQTO-A01).fz H61M-VS4_R1.01(70-MXGQTO-A02).fz H81M-VG4 R2.02.fz H81M-VG4 R2_R2.01(60-MXGV43-A01).fz H81M-VG4 R2_R2.01(70-MXGV40-A01).fz H110M-ITX_R1.00(70-MXBONO-A01).fz H110M-ITX_R1.00(70-MXBON1-A01).fz H110M-STX_R1.02(70-BXG2TO-A01).fz H170 COMBO_R1.02(70-MXGZ30-A02).fz H170 PERFORMANCE_R1.03(70-MXGYYO-A01).fz H170 PERFORMANCE_R1.04(70-MXGYYO-B01).fz H170 PERFORMANCE_R1.04(70-MXGYYO-B13).fz H170 PRO4_HYPER_R1.01(70-MXB2G0-A01).fz H170 PRO4_R1.01(70-MXGZH0-A01).fz H170 PRO4_R1.01(70-MXGZH0-A11) (1).fz H170 PRO4_R1.01(70-MXGZHO-A11).fz H170 PRO4S_R1.01(70-MXGZZ0-A01).fz H170 PRO4S_ R1.01(70-MXGZZ0-A12).fz H170A-X1_R1.01(70-MXBOJO-A01).fz H170M PRO4 R1.02(70-MXGZLO-A11).fz H170M PRO4S_R1.02(70-MXGZWO-A01).fz H170M-ITX_AC_R1.01(70-MXGZPO-A01).fz H270 PERFORMANCE_R1.02(70-MXB400-A01).fz H270 PRO4_R1.02(70-MXB3RO-A01).fz N68-S_R1.10(70-MXGAUO-E01).fz N68-VGS3 FX_R1.02(70-MXGK80-B02).fz N3000-NUC_R1.02(70-BXG2F0-B03).fz N3050M_R1.02(70-MXGZ20-A02).fz N3150-ITX_R1.01(70-MXGZ10-A01).fz N3150M_R1.02(70-MXGZD0-A02).fz N3150M_R1.02(70-MXGZD3-A02).fz N3700M_R1.02(70-MXGXX0-A02).fz NM70-T1_ODM_1.02(69M224KODA03) (1).fz NM70-T1_0DM_1.02(69M224K00A03).fz NM70-T1_ODM_1.02(69M224K10A02) (1).fz NM70-T1_ODM_1.02(69M224K10A02).fz P43DE3L_1.0(70-MXGFX0-A02).fz P55 PRO_R1.03(70-MXGBTO-A13).fz P67 PROFESSIONAL_R1.02(70-MXGH20-A02).fz P75 PRO3_R1.02(70-MXGNM0-A03).fz P85 PRO3_R1.01(70-MXGQRO-A11).fz Q77M VPRO_R1.01(70-MXGLD0-A01).fz Q1900B-ITX_R1.05(70-MXGTRO-B12).fz Q1900B-ITX_R1.05(70-MXGTR3-B01).fz Q1900DC-ITX_R1.02(70-MXGTLO-A01).fz Q1900-ITX_R1.04(70-MXGRS0-A03).fz Q1900-ITX_R1.04(70-MXGRS0-A13).fz Q2900M_R1.02(70-MXGW74-A12).fz SBC-210D_J1900 R1.06(70-PXG1U1-B01).fz SBC-210D_J1900 R1.08(70-PXG1U1-D01).fz SBC-210M_N2920_R1.04(70-PXG1U0-A01).fz SBC-210N_N2930_R1.08(70-PXG1U2-D03).fz SBC-310M_15-4300U_R1.04(70-PXG2N1-A01).fz SBC-310P_17-4650U_R1.04(70-PXG2NO-A01).fz SKL(U)-NUC_6100U_R1.02(70-BXG2S0-A03).fz UTX-110E_E3815_R1.02(70-PXG2P1-A01).fz X79 CHAMPION_R1.04(70-MXGLSO-A01).fz X79 EXTREME4_R1.03(70-MXGJHO-A33).fz X79 EXTREME6_R1.05(70-MXGL80-A01).fz X79 EXTREME9_R1.04(70-MXGJLO-A04).fz X79 EXTREME9_R1.04(70-MXGJLO-A35).fz X99 EXTREME3_R1.01(70-MXGVYO-A04).fz X99 EXTREME3_R1.02(70-MXGVYO-B03).fz X99 EXTREME3_R1.02(70-MXGVYO-B04).fz X99 EXTREME3_R1.02(70-MXGVYO-B05).fz X99 EXTREME3_R1.02(70-MXGVY3-BO5).fz X: X99 EXTREME4_R1.02(70-MXGVLO-A01).fz X99 EXTREME6_R1.07(70-MXGTO3-A01).fz X99 TAICHI_R1.01(70-MXB380-A01).fz X99 WS_R1.03(70-MXGVQ0-B01).fz X99 WS_R1.03(70-MXGVQ0-B02).fz X99 WS_R1.03(70-MXGVQ0-B03).fz X99E-ITX_AC_R1.02(70-MXGXS0-A01).fz X99E-ITX_AC_R1.02(70-MXGXSO-A02).fz X99X KILLER_R1.07(70-MXGW50-A02).fz IMB-151D_J1900_R1.05(70-PXG1F0-A01).fz IMB-151D-WF_J1900_R1.08(70-PXG2D0-C01).fz IMB-151D-WF J1900_R1.08(70-PXG2D0-C04).fz IMB-152D_J1900 R1.04(70-PXG220-A01).fz IMB-152D-DLJ1900_R1.04(70-PXG2Q0-A01).fz IMB-154D_N3150_R1.03(70-PXG2Z0-A01).fz IMB-154D_N3150_R1.03(70-PXG2ZO-A02).fz IMB-154D_N3150 R1.03(70-PXG2ZO-A03).fz IMB-155D_N3150_R1.03(70-PXG310-A01).fz IMB-155D_N3150 R1.03(70-PXG310-A05).fz IMB-184-PY_Q87_R1.04(70-PXG240-B01).fz IMB-380-D_DP_R1.04(70-PXGOUO-A02).fz IMB-770 R1.03(70-PXGOHO-A02).fz J3455M_R1.02(70-MXB450-A01).fz KBS-Q87M-VPRO_R1.03(70-MXGZ90-A01).fz M3A78GM-LE 128M_1.02 (70-MXGCG0-B01) fz MB-UPAT01 R1.02(70-SXG251-A01) (1).fz MB-UPATO1_R1.02(70-SXG251-A01).fz MX3160N_N3160_R1.00(70-PPGOMO-A01) (1).fz MX3160N_N3160_R1.00(70-PPGOMO-A01).fz N68C-GS FX_R1.05(70-MXGLNO-B01).fz N68C-GS FX_ R1.05(70-MXGLNO-B02).fz N68C-GS4 FX_R1.03(70-MXGSNO-B01).fz N68C-GS4 FX_R1.03(70-MXGSNO-B12).fz N68-GS4 FX R2_R2.01(70-MXBOWO-A01).fz N68-GS4 FX_R1.02(70-MXGSGO-A01).fz N68-GS4 FX_R1.02(70-MXGSG0-A02).fz N68-GS4_USB3 FX_R1.02(70-MXGT40-A03).fz IMB-130D_D2550_R1.04(70-PXGOA0-A02).fz IMB-148 D2550_R1.01(70-PXG1YO-A03).fz IMB-148-NF_D2550_R1.01(70-PXG2LO-A01).fz IMB-148-NF_D2550 R1.01.(70-PXG2LO-B01).fz Q1900M_R1.02(70-MXGTH3-A01).fz Q1900M_R1.02(70-MXGTH3-A03).fz Q1900M_R1.02(70-MXGTH3-A11).fz Q1900M_R1.02(70-MXGTH3-A12).fz Q1900M_R1.02(70-MXGTH3-A13).fz IMB-148-NF_D2550_R1.01.(70-PXG2LO-B02).fz IMB-150D_1900 R1.03(70-PXG1TO-A01).fz IMB-150D_J1900_R1.03(70-PXG1TO-A02).fz IMB-150N_N2930_R1.03(70-PXG1T2-A01).fz IMB-150N_N2930_R1.04(70-PXG1T2-B02).fz Z170 GAMING K4 D3_R1.01(70-MXB000-A01).fz Z170 GAMING K4 D3_R1.02(70-MXB000-B01).fz Z170 GAMING K4_R1.03(70-MXGYX0-A01).fz Z170 GAMING K4_R1.04(70-MXGYX0-B01).fz Z170 GAMING K4_R1.04(70-MXGYX0-B11).fz Z170 GAMING K4 R1.04(70-MXGYX3-B01).fz Z170 GAMING K4_R1.06(70-MXGYXO-D01).fz Z170 GAMING K4_R1.06(70-MXGYX3-D01).fz Z170 GAMING K6_R1.04(70-MXGYQ0-A01).fz Z170 GAMING K6_R1.04(70-MXGYQ0-A02).fz Z170 GAMING K6 R1.04(70-MXGYQ0-A13).fz Z170 GAMING K6_R1.04(70-MXGYQ0-A15).fz Z170 GAMING K6_R1.04(70-MXGYQ3-A12).fz Z170 GAMING K6+_R1.04(70-MXB040-A01).fz Z170 GAMING K6+_R1.04(70-MXB040-A02).fz Z170 GAMING K6+_R1.04(70-MXB040-A12).fz Z170 GAMING K6+_R1.04(70-MXB040-A13).fz Z170 GAMING-ITX_AC_R1.03(70-MXGYNO-B01).fz Z170 GAMING-ITX_AC_R1.03(70-MXGYNO-B11).fz Z170 OC FORMULA_R1.02(70-MXGR80-A01).fz Z170 OC FORMULA_R1.03(70-MXGR80-B11).fz Z170 OC FORMULA_R1.03(70-MXGR80-B12).fz Z170 PRO4S_R1.01(70-MXGZYO-A01).fz Z170 PROF. GAMING 17_R1.02(70-MXB110-A01).fz Z170 PROF. GAMING I7_R1.02(70-MXB110-A02).fz Z170A-X1_3.1 R1.02(70-MXBOFO-B01).fz Z170M EXTREME4_R1.02(70-MXBOXO-B01).fz Z170M EXTREME4_R1.02(70-MXBOXO-B02).fz X99X KILLER_R1.07(70-MXGW50-A03).fz X370 GAMING K4 1.03 (70-MXB550-C02).FZ X370 KILLER SLI_1.03 (70-MXB560-C01).fz X370 TAICHI_ 1.05(70-MXB500-A02).FZ Z68 PRO3 GEN3_R1.01(70-MXGJZO-A02).fz 277 EXTREME3_R1.06 (80-MXGN60-A1A01).fz Z77 EXTREME4_R1.03(70-MXGKXO-A01).fz Z77 EXTREME4_R1.05(70-MXGKX0-C01).fz Z77 EXTREME4_R1.05(70-MXGKXO-C02).fz Z77 EXTREME4_R1.05(70-MXGKX0-C04).fz Z77 EXTREME4_R1.05(70-MXGKX0-C05).fz 277 EXTREME6 R1.02(60-MXGJKO-D22).fz 287 OC FORMULA_R1.03(60-MXGPVO-A02).fz 287 OC FORMULA_R1.03(70-MXGPVO-A01).fz Z87 OC FORMULA_R1.03(70-MXGPV0-A02).fz 287M OC FORMULA_R1.02(70-MXGQ70-A01).fz Z87M OC FORMULA_R1.02(70-MXGQ70-A12).fz Z170M OC FORMULA_R1.03(70-MXBOQ0-A01).fz Z170M OC FORMULA_R1.03(70-MXB0Q0-A02).fz Z170M PRO4 R1.02(70-MXBOB0-A01).fz Z170M PRO4S_R1.02(70-MXB060-A01).fz Z170M-ITX_AC_R1.01(70-MXGZNO-A01).fz 2270 EXTREME4 Rev 1.03 (70-MXB3NO-B03).FZ Z270 TAICHI R1.02(70-MXB4PO-A01).fz 297 ANNIVERSARY_R1.01(60-MXGVH3-A01).fz 297 ANNIVERSARY_R1.01(70-MXGVH0-A01).fz 297 ANNIVERSARY_R1.01(70-MXGVH3-A01).fz 297 EXTREME3_R1.01(60-MXGU93-A01).fz 297 EXTREME3_R1.01(70-MXGU90-A01).fz 297 EXTREME4_R1.02(60-MXGTZ3-A01).fz 297 EXTREME4_R1.02(70-MXGTZO-A01).fz 297 EXTREME4_R1.03(70-MXGTZO-B01).fz 297 EXTREME4_R1.03.(70-MXGTZO-C01).fz 297 EXTREME4_R1.03.(70-MXGTZ3-C01).fz 297 EXTREME6_R1.02(70-MXGTEO-A01).fz 297 EXTREME6_R1.02(70-MXGTEO-A02).fz 297 EXTREME6_R1.02(70-MXGTE3-A01).fz 297 OC FORMULA_R1.02(70-MXGU20-A01).fz 297 PRO3_R1.01(70-MXGTB3-A01).fz 297 PRO4 R1.02(70-MXGTS0-A01).fz 297M ANNIVERSARY_R1.01(70-MXGVPO-A01).fz 297M OC FORMULA_R1.03(70-MXGTD0-A01).fz Z170 EXTREME4_R1.05(70-MXGYJO-C01).fz Z170 EXTREME4_R1.05(70-MXGYJO-C02).fz Z170 EXTREME7+_R1.01(70-MXGXA0-A01).fz Z170 EXTREME7+_R1.02(70-MXGXA0-B01).fz Z170 EXTREME7+_R1.02(70-MXGXA0-B02).fz 2270_EXTREME4_Rev_1.03_70-MXB3NO-B03.FZ 277 PRO3_R1.04(70-MXGM00-A03) (1).fz Z77 PRO3_R1.04(70-MXGM00-A03).fz 277 PRO4-M_R1.05 (80-MXGM30-A1A11).FZ 287 EXTREME3_R1.05(70-MXGP70-B11).fz 287 EXTREME3_R1.05(70-MXGP70-B14).fz Z87 EXTREME4_R1.06(70-MXGPCO-A01).fz 287 EXTREME4_R1.06(70-MXGPCO-A02).fz 287 EXTREME4_R1.07(70-MXGPCO-B01).fz 287 EXTREME4_R1.07(70-MXGPCO-B11).fz Z87 EXTREME4_R1.07(70-MXGPCO-B12).fz 287 EXTREME4_R1.07(70-MXGPCO-B15).fz Z87 EXTREME6_R1.06(70-MXGMKO-A01).fz 287 EXTREME6_R1.06(70-MXGMKO-A11).fz 287 KILLER_R1.01(70-MXGSD0-A01).fz 287 KILLER_R1.01(70-MXGSD0-A02).fz Z87 OC FORMULA_R1.03(60-MXGPVO-A01).fz ASRock-B75M-ITX-R1.05 £ 70-MXGLTO-A02.fz ASRock-B75M-R2-70-MXGN00-A01-REV2.00.fz ASRock-B75M-R2-70-MXGN00-B01-REV2.01. fz Asrock-B85M-BTC-RevV1.01-70-MXGU73-A01.fz Asrock-B85M-DGS-Rev1.01-70-MXGUZO-A01.fz ASRock-Fatal1ty-B150-Gaming-K4-D3-Rev-1.02 -.fz ASRock-Fatal1ty-B150-Gaming-K4-Hyper-Rev.1.06-70-MXB2H0-A01.fz ASRock-Fatal1ty-B150-Gaming-K4-Hyper-Rev.1.06-70-MXB2HO-A02.fz ASRock -Fatal 1ty-B250-Gaming-K4-Rev-1.02-70-MXB410-A01.fz ASRock-Fatal 1ty-B250M-Perfomance-Rev-1.04-70-MXB4RO-A01.fz ASRock-Fatal 1ty-X99-Professional- Rev-1.02-70-MXGW80-A01.fz ASRock-H77M-R1.05-70-MXGKNO-A04.fz ASRock-H77M-R1.05-70-MXGKNO-A05.fz ASRock-H81-M1-1.02A- 69M224JAOA02.fz ASRock-H81-M1-1.02A-69M224JAOA03.fz ASRock-H81-M1-1.02A-69M224JJOA07.fz ASRock-H81M-GL-R1.01-70-MXGQQ0-A01.fz ASRock-H81M-GL- R1.02-70-MXGQQ0-B04.fz ASRock-H81M-GL-R1.02-70-MXGQQ3-B04.fz ASRock-H81M-GL-R1.02-70-MXGQQ3-B05.fz ASRock-H81M-S1-PLUS-R1.00-70-MXGVEO- A01.fz Asrock-H87M-REV1.05.fz ASRock-H91M-S1-Plus-Rev-1.01.fz ASRock-H91M-XT-Plus-Rev-2.02-70-MXGZEO-A01.fz ASRock-H110M-HDVP- REV1.01-70-MXB2RO-A01.fz ASRock-H110M-HDVP-Rev-1.03-70-MXB2RO-BO1.fz Asrock-H110M-HG4-REV2.01.fz ASRock-H170A-X1-3.1-Rev-1.02 -70-MXBOGO-B01.fz ASRock-Z68-PRO3-M-1.05.B-70-MXGJBO-A01.fz ASRock-Z97M-Pro4-R1.01-70-MXGUD2-A01.fz ASRock-Z170-Extreme6- Rev-1.04-70-MXGXQ0-A02.fz ASRock-Z170-Extreme6-Rev-1.04-70-MXGXQ0-A12.fz ASRock-Z170-Extreme6-Rev-1.04-70-MXGXQ0-A13.fz AsRock A320M-HDV R3 Rev.3.01 (70-MXB970-A01).fz AsRock H110 PRO BTC+ (70-MXB5S0-A01).fz ASROCK_H61M_U3S3_R1.02(70-MXGI70-A01).fz …

Khoảng từ 1 tháng đến 3 tháng, bên mình sẽ cập nhật thêm sơ đồ mới. Những bạn đã từng mua sơ đồ chỉ cần tải lại link mình cung cấp lúc giao dịch là có sơ đồ mới nha!

Mã: 6871840194799 Danh mục: Từ khóa: ,
Bản Quyền

Vĩnh Viễn

Thương Hiệu

Asrock

Based on 1 review

5.0 overall
1
0
0
0
0

Thêm đánh giá

  1. sthaihien

    Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

    sthaihien

Zalo